nadere informatie voor opdrachtgevers

De ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel), ook wel als freelancer aangeduid, is een bijzondere en vaak nog onbekende ondernemer. Een ondernemer die gekenmerkt wordt door kwaliteit, inzet en deskundigheid. Hij is vakbekwaam, maar mist meestal de ervaring en het netwerk op het commer≠ciŽle terrein. Dat is jammer voor hem, maar ook en vooral voor u. U mist de inzet van hoogwaardige krachten bij de invulling van uw tijdelijke personeels-behoefte. Voor u is het moei≠lijk om die deskun≠dige free-lancende man of vrouw te vinden met als gevolg dat u inhuurt bij een meer of min≠der gerenommeerd bureau. Wat u waarschijnlijk niet weet is dat vele detachering-bedrijven, ad≠vies- en interim-bureaus heel vaak dankbaar gebruik maken, juist vanwege hun deskundigheid, van de inzet van freelancers.

Om die zelfstandige ondernemer beter in de markt te positioneren zijn wij gestart met een nieuwe onderneming, AG interim, voor het bemiddelen voor de inzet van free-lancers in tijdelijke opdrach≠ten en projecten. Wij willen de afstand tussen u en de freelancers verkleinen in het voordeel van beide partijen. Een freelancer heeft in het algemeen een gunstige prijs prestatie verhouding.

Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en bemiddelen bij het tot stand komen van een opdracht. Uiteraard beoordelen wij of deze freelancer past bij de opdracht en de door u gestelde eisen.

U sluit in een drie partijen contract ook rechtsreeks een contract met de freelancer, die vervolgens u vanuit zijn eigen ondernemen zal factureren.

U bent ons niets verschuldigd, de freelancer betaalt ons gedurende een beperkte periode voor onze bemiddeling. Mogelijke vervolgopdrachten na deze periode kunt u zon≠der con≠cur≠rentie≠beding of andere beper≠kende voorwaarden direct met de freelancer afsluiten. Als u weer een andere freelancer zoekt, komen wij weer in beeld.

Een wijdverbreid misverstand is, dat u meer risico zou lopen indien u zelfstandigen rechtstreeks inhuurt i.p.v. via een bureau. Door de huidige wet- en regelgeving is dat absoluut niet het geval, mis≠schien wel het tegendeel. De wetgeving is voor beide constructies gelijk.

Overigens bemiddelen wij alleen voor freelancers die een VAR (Verklaring Arbeids-Relatie), ook wel de zelfstandigheidsverklaring genoemd, kunnen overleggen.

Indien u interesse hebt voor de inzet van freelancers voor tijdelijke werkzaamheden binnen uw organisatie willen wij graag met u daarover van gedachten wisselen en over de regelgeving die er m.b.t. freelancers bestaat. Wij bemiddelen zowel voor managers als voor uit≠voe≠rend personeel. (info@aginterim.nl).

Voor ieder soort werk zijn er zeer deskundige freelancers.